Isaac Norge

ISAAC Norges Dagskonferanse 2016

28. april arrangeres ISAAC Norges Dagskonferanse 2016 med temaet kommunikativ tilgjengelighet og bruk av bildestøtte.

Les mer

Bliss brukertreff

Blissgruppen i ISAAC Norge inviterer til en samling i Oslo 23. april for eldre tenåringer (fra og med videregående skole) og unge voksne som har erfaring med symbolsystemet Bliss.

Les mer

Kjenner du en person som mangler tale?

Dette er tittelen på grunnkurset i ASK som Statped midt arrangerer 21. april i Molde.

Les mer

Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget en veileder for samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. Veilederen omtaler barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Les mer

Fagdag om leseferdigheter

Hvordan fremme leseferdigheter for personer med alvorlig lese/skrive vansker og/eller lærevansker? Dette er tema for en fagdag om hvorfor eleven ikke leser funksjonelt og hva man kan gjøre for å lykkes bedre med dette.

Les mer

Slik oppdages synsvansker

I Norge gjøres det et målrettet arbeid for å forebygge synsvansker hos barn. Men synsvansker blir ikke alltid avdekket ved rutinemessige undersøkelser. Statped gir deg informasjon om hvilke kjennetegn som kan indikere behov for en grundigere synsundersøkelse.

Les mer

Ny innføringsbok om ASK

Kari-Anne Bottegaard Næss og Asgjerd Vea Karlsen er redaktører for en ny innføringsbok om alternativ og supplerende kommunikasjon. Flere forfattere bidrar i boken som kom i salg rundt midten av august.

Les mer

Bliss-kurs

Blissgruppen i ISAAC Norge og Oslo Universitetssykehus arrangerer nybegynner- og oppfriskningskurs i symbolsystemet Bliss 15.-16. oktober.

Les mer

Tilskudd til multifunksjonelle læremidler

Har du/dere planer om å utvikle læremidler for elever som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)? Utdanningsdirektoratet har nå kunngjort tilskudd til utvikling av multifunksjonelle læremidler, og ordningen omfatter også ASK.

Les mer

Hvor godt kjenner du regelverket om ASK?

Vet du hvilke rettigheter som gjelder for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon? Og hvordan du skal bruke disse? Utdanningsdirektoratet hjelper deg med å avklare når ASK kan være del av tilpasset opplæring og når det kreves enkeltvedtak.

Les mer
Abonnèr på vårt nyhetsbrev

Abonnèr på vårt nyhetsbrev

Registrer et gratis abonnement på vårt digitale nyhetsbrev og få nyheter fra ASK-loftet direkte i din epostkasse.

Du har nå registrert deg som abonnent på nyhetsbrevet fra ASK-loftet!