Arkiv | Informasjon RSS feed for denne delen

Bliss brukertreff

Blissgruppen i ISAAC Norge inviterer til en samling i Oslo 23. april for eldre tenåringer (fra og med videregående skole) og unge voksne som har erfaring med symbolsystemet Bliss.

Les mer

Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget en veileder for samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. Veilederen omtaler barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Les mer

Slik oppdages synsvansker

I Norge gjøres det et målrettet arbeid for å forebygge synsvansker hos barn. Men synsvansker blir ikke alltid avdekket ved rutinemessige undersøkelser. Statped gir deg informasjon om hvilke kjennetegn som kan indikere behov for en grundigere synsundersøkelse.

Les mer

Informasjonsfilm om ASK

Snöball Film har laget en informasjonsfilm om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen

Les mer

Kjenner du til Nyheter i bilder?

Nyheter i Bilder er en lettlest nettavis med grafiske tegn som utgis av Klar Tale; Norges eneste lettleste
ukeavis.

Les mer

FN-konvensjonen i lettlest utgave

Bufdir har gitt ut en lettlest og forenklet versjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer

Veileder om taktile symboler og planer

Taktile symboler og planer kan med hell brukes for å gi synshemmede barn mer oversikt, forutsigbarhet og flere påvirkningsmuligheter. En ny veileder som viser hvordan er nå tilgjengelig for gratis nedlastning.

Les mer