Tagarkiv: forskning

Tiltak for barn i barnehagealder

En arbeidsgruppe nedsatt av den svenske foreningen Sveriges Habiliteringschefer publiserte i 2011 en litteraturgjennomgang av aktuell forskning (2011) og erfaringsbaserte resultater om kommunikasjons og språktiltak overfor barn i barnehagealder. Rapporten ble revidert i 2014 og er fritt tilgjengelig.

Les mer

Ledige plasser på kurs med Gunilla Thunberg og Ulrika Ferm

Det er fortsatt ledige plasser på to-dagers kurset «Kommunikasjon med ASK i hverdagslig samspill» som arrangeres 13. – 14. mars i Kristiansund.

Les mer

Kommunikasjon med ASK i hverdagslig samspill

Statped midt og Seksjon for Habu ved Kristiansund, Helse Møre og Romsdal inviterer til to kursdager med Gunilla Thunberg og Ulrika Ferm 13. og 14. mars i Kristiansund.

Les mer

Knowing you, knowing me

Dette er tittelen på Annette Sundqvist sin doktoravhandling fra 2010. Den omhandler mentalisering hos barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer

ISAAC Nordic Research Symposium 2012

ISAAC Sverige inviterer til det andre nordiske forskningssymposiumet. Konferansen finner sted 23. oktober 2012 i Lund i Sverige.

Les mer

Nordens første ISAAC forskningssymposium

ISAAC Sverige inviterer til forskningssymposium i Gøteborg 24. mai 2011. Konferansen består av plenumsforelesninger og parallellseminarer. Sentrale fagpersoner i nordiske fagmiljøer bidrar.

Les mer

Amerikanske AugComInc frigir nyhetsbrev om ASK

AugComInc friga i 2009 nyhetsbrevene Augmentative Communication News (ACN) og Alternatively Speaking for alle interesserte. Nyhetsbrevene har i en årrekke formidlet ferske nyheter om forskning og praksis fra ASK-feltet til sine abonnenter. Nå har du mulighet til fri tilgang på alle årgangene.

Les mer