Tagarkiv: kartlegging

«Telte han deg også?»

Statped midt inviterer til kurs i kartlegging av kommunikasjon for mennesker som mangler talespråk, som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Les mer

Kartlegging av smerte

Danske Socialstyrelsen har gitt ut materiell for kartlegging av smerte hos mennesker med multifunksjonshemming. Materiellet kan brukes av fagpersoner og pårørende og er fritt tilgjengelig.

Les mer

Tidlig språkutvikling hos norske barn

«Tidlig språkutvikling hos barn – MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling» er publisert i norsk utgave og er nå i salg.

Les mer

Videoforelesning om Social Networks

På ASK-loftet finner du nå fritt tilgjengelig en videoforelesning om kartleggingsmaterialet Social Networks.

Les mer

Revidert norsk utgave av Social Networks Noteringshefte

Den norske utgaven av kartleggingsmaterialet Social Networks ble utgitt i 2006. Trøndelag kompetansesenter har revidert den norske oversettelsen av noteringsheftet for Social Networks og nå er 2. utgave klar.

Les mer

Kurs i TROG-2 og BPVS II

Møller kompetansesenter arrangerer kurs i TROG-2 (Test for Reception of Grammar-2) og BPVS II (British Picture Vocabulary Scale II). Kurset arrangeres i sammenheng med utdanningsmodul i audiopedagogikk, men er åpent for alle.

Les mer

Hvordan kan smerte hos barn uten talespråk oppdages?

Barn uten talespråk har reduserte forutsetninger for å formidle smerte enn andre barn. De er i risiko for ikke å bli forstått og dermed ikke få nødvendig hjelp til lindring av sine smerter. Danske VIKOM gjengir resultater fra nyere forskning og gir tips om redskaper for oppdagelse av smerte.

Les mer