Arkiv | Rettigheter RSS feed for denne delen

ASK i barnehageloven

Fra 1. august 2018 trer lovendringen i kraft. I barnehagelovens §19 i står det “Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a […]

Les mer

Hvor godt kjenner du regelverket om ASK?

Vet du hvilke rettigheter som gjelder for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon? Og hvordan du skal bruke disse? Utdanningsdirektoratet hjelper deg med å avklare når ASK kan være del av tilpasset opplæring og når det kreves enkeltvedtak.

Les mer

FN-konvensjonen i lettlest utgave

Bufdir har gitt ut en lettlest og forenklet versjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer

FN-konvensjon ratifiseres

Stortinget besluttet 19. mars 2013 at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ratifiseres. Norge underskrev konvensjonen i 2007.

Les mer

“Spærret inde i egen krop”

I en radiodokumentar i dag 28. juni kl 1403 på Danmarks radio P1 rettes søkelyset på vilkårene for kommunikasjon som danske borgere uten talespråk har i Danmark. En undersøkelse blant fagpersoner i Danmark viser at over halvparten av barn uten talespråk ikke får den hjelpen de trenger.

Les mer

Endret Opplæringslov på plass før skolestart

De vedtatte endringene i Opplæringsloven og Privaskoleloven som omhandler ASK trer i kraft 1. august 2012. Vi gratulerer elever, foreldre/pårørende og betalte hjelpere som selv bruker eller støtter bruken av ASK.

Les mer

Andre og siste behandling av lovforslag

Tirsdag 12. juni 2012 behandlet Stortinget for andre og siste gang lovforslaget om endringer i Opplæringsloven som presiserer rettighetene for opplæring til elever med behov for ASK.

Les mer