Arkiv | Utdanning RSS feed for denne delen

Bedre liv med Bliss

Prosjektet “Bedre liv med Bliss” er  et 3-årig prosjekt (2017 – 2020) for  barn og ungdommer som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Prosjektet er har både gruppetilbud og individuell oppfølging for barn/ungdom deres foreldre og fagpersoner. Alle barna som deltar i prosjektet får en grundig utredning av kommunikasjon og kognisjon ved oppstart, […]

Les mer

Etterutdanning i ASK for PP-tjenesten

Det tilbys nå en etterutdanning i ASK for ansatte i PP-tjenesten med oppstart høsten 2017. Statped er ansvarlig for utdanningen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.  ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort. Målsettingen med etterutdanningen er å styrke PPT sin kompetanse innenfor feltet. Blant annet ved å kunne: […]

Les mer

Har du lyst til å ta utdanning i ASK?

Studiet i alternativ og supplerende kommunikasjon ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gir deg en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker med redusert mulighet til å uttrykke seg ved hjelp av tale.

Les mer

Modul 1 i ASK-studiet klar for nye studenter

Nå kan du søke om opptak til modul 1 i Norges eneste utdanning for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Høgskolen i Vestfold inviterer nye studenter til et spennende og viktig studie.

Les mer

Læringsloftet

Læringsloftet hos Statped midt er ute med ny brosjyre. Kanskje du finner en grunn til å besøke oss?

Les mer

Ledige plasser på ASK-studiet

ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold har fortsatt ledige plasser i studietåret som starter til høsten.

Les mer