Arkiv | Informasjon RSS feed for denne delen

Veileder om taktile symboler og planer

Taktile symboler og planer kan med hell brukes for å gi synshemmede barn mer oversikt, forutsigbarhet og flere påvirkningsmuligheter. En ny veileder som viser hvordan er nå tilgjengelig for gratis nedlastning.

Les mer

FN-konvensjon ratifiseres

Stortinget besluttet 19. mars 2013 at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ratifiseres. Norge underskrev konvensjonen i 2007.

Les mer

Barn og unge inviteres til språkkonkurranse

Nasjonalbiblioteket inviterer alle elever på 5.–10. trinn og i videregående skole til å delta i en konkurranse om språk. Konkurransen er del av Språkåret 2013. Noe for elever som benytter ASK?

Les mer