Arkiv | Materiell RSS feed for denne delen

Når øynene mestrer

Trygve er i slutten av 40-årene. Etter hjerneslag har han endelig fått en øyepeketavle han kan kommunisere med personer rundt seg. Sammen med Møller-Trøndelag kompetansesenter og andre samarbeidspartnere, har Trygve vært med på å lage tavla.

Les mer

Jørgens snakkebok

Jørgen var 8 år da denne boka ble laget. Jørgen har autisme og bruker en god del håndtegn i tillegg til denne grafiske snakkeboka. Språklig antar man at han forstår mye av det som blir sagt til ham. Han har til nå kommunisert ved hjelp av kroppsspråk, gester, lyder, noen ord og med håndtegn.

Les mer

Nytt kurs med Caroline Musselwhite

2. november 2010 holdt amerikanske Caroline Musselwhite en temadag om lesing og skriving i Danmark. Temadagen ble stor suksess og som en oppfølging gjennomføres nå et nytt kurs i mai 2011 i regi av TAVSgruppen i Danmark under tittelen “AAC og Literacy Camp”.

Les mer

PECS som kommunikasjons- fremmende tiltak

Janne Mari Akselsen Sørensen skrev i 2010 en artikkel til ISAAC Norges blad “Dialog” om PECS (Picture Exchange Communication System). ASK-loftet har fått tillatelse til å gjengi artikkelen.

Les mer

Foto gratis og lovlig tilgjengelig fra internett

Sammen med grafiske tegn kan fotografier brukes til å visualisere ord og uttrykk i kommunikasjonsmateriell. Her finner du en oversikt over noen nettressurser med foto som kan lastes ned fra internett, gratis og lovlig tilgjengelig.

Les mer

Materiell til lese- og skriveopplæring

VIKOM (Danmark) arrangerte i samarbeid med Hjælpemiddelinstituttet i Danmark temadag om lesing og skriving den 2. november 2010 med Caroline Musselwhite fra USA. I forbindelse med temadagen og en påfølgende workshop ble det utarbeidet en del materiell etter inspirasjon fra Musselwhites opplegg. VIKOM har nå gjort materiellet tilgjengelig.

Les mer

“Lommetegn” – bok med barnas tegn til tale

Tegnene fra de tre bøkene “Barnas tegnordbok” samlet i én bok i alfabetisk rekkefølge og med innholdsregister.

Les mer