Arkiv | Læremidler RSS feed for denne delen

25 år med læremidler

Norges mest rikholdige læremiddelsamling jubilerer!

Les mer

Utlysning av tilskudd til læremidler

Det er fortsatt mulighet til å søke prosjektmidler til utvikling av læremidler og didaktisk veiledningsmateriell for barn og elever som bruker ASK. Total ramme for tildeling av tilskudd er kr 18,5 mill. kr. Søknadsfristen er 15. juni 2012.

Les mer

Statped bidrar til TV2-skolen

TV 2 Skole er et nettbasert læremiddel som hver uke leverer nyhetssendinger, filminnslag og oppgaver direkte knyttet til kompetansemål innenfor sentrale fag i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.​ Statped bidrar til å gjøre stoffet tilgjengelig for hørselshemmede og er støttespiller i tilretteleggingen av læremiddelet for elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).​​

Les mer

www.2-tusen.no

Et nytt nettsted er nå utviklet av Møller-Trøndelag kompetansesenter. Et gratis, digitalt læremiddel for å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år.

Les mer

Lese- og skriveoppgaver for InPrint

For dataprogrammet InPrint er det utarbeidet lese- og skrivetreningsoppgaver med grafiske tegn av typen WLS. Materialet er fritt tilgjengelig.

Les mer

Førmatematiske begrep, former, tall og mengder

Mange barn med behov for alternativ eller støttende kommunikasjon strever med å tilegne seg grunnleggende matematiske ferdigheter. Noen av disse barna mangler rett og slett erfaring med å bruke begrepene i praksis.

Les mer

Språklig bevissthet

Møller-Trøndelag kompetansesenter frigir et hefte som er laget for å arbeide med språklig bevissthet med særlig vekt på barn som bruker grafiske tegn.

Les mer