Prosjektoppgaver fra ASK-studiet 2008/2009

Leseferdigheter, narrativ kompetanse og bruk av PECS er tema i tre prosjektoppgaver fra ASK-studiet i studietåret 2008/2009. Høgskolen har frigitt oppgavene og de kan fritt leses her.

“Kan metoden “veiledet lesing” øke leseferdighetene til en elev i uttrykksmiddelgruppen” er tittelen på Marianne R Johnsen og Ingrid H. Alfsens oppgave fra ASK2-studiet 2008/2009.

 

 

 

 

Hvordan kan voksne fungere som støttende samtalepartnere i barns utvikling av narrativ kompetanse? er tittelen på Grete Skjerping, Mette Aske og Anne Moens oppgave fra ASK2-studiet 2008/2009.

 

 

 

“Kan pecs som metode være egnet for å utvikle et kommunikasjonssystem som per kan bruke for å kommunisere med andre, hjemme, på skolen og i andre aktuelle miljø?” er tittelen på Stine Emilie Bakken og Bente Johansens oppgave fra ASK1-studiet 2008/2009.

 

 

 

Oppgavene kan leses på nettsidene til Høgskolen i Vestfold.