Kurs i TROG-2 og BPVS II

Møller kompetansesenter arrangerer kurs i TROG-2 (Test for Reception of Grammar-2) og BPVS II (British Picture Vocabulary Scale II). Kurset arrangeres i sammenheng med utdanningsmodul i audiopedagogikk, men er åpent for alle.Kursholdere er Torunn Hovd og Lise Beate Estil, Møller kompetansesenter.

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2010
Program

09:00 – 11:15 BPVS II

11.15 – 12:00 Lunsj

12:00 – 14.45 TROG-2

Pris

Kr. 500,- inkl lunsj og kursmateriale

Påmelding

Nærmere informasjon kommer senere.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger: Anne Tolgensbakk

E-post: Anne.Tolgensbakk@statped.no

Tlf: 72 59 65 00
Om TROG-2: Torunn Hovd

E-post: Torunn.Hovd@statped.no

Tlf: 72 59 65 00

Om BPVS II: Lise Estil

E-post: Lise.Beate.Estil@statped.no

Tlf: 72 59 65 00

TROG -2

Test for Reception of Grammar-2 (Bishop 2003, norsk versjon 2009)

TROG-2 er et instrument for vurdering av grammatisk forståelse hos barn og ungdom. Den består av 80 flervalgsoppgaver fordelt på 20 blokker, hvor hver enkelt blokk måler en spesifikk grammatisk konstruksjon. Testmateriellet består av en stimulusbok med fire bilder for hver oppgave, og oppgaven går ut på å peke på det bildet som tilsvarer en setning som blir lest opp høyt. Kun et av bildene er korrekt, mens de øvrige tre fungerer som distraktorer. I tillegg til det kvantitative resultatet, hvor barnets sammenlagte resultat kan sammenlignes med jevnåriges, muliggjør TROG-2 gjennomføring av kvalitative analyser av barnets grammatiske vansker. Den norske versjonen har norske normer og er oversatt og tilpasset norsk språk og norske grammatiske forhold ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Det er ingen formelle kvalifikasjonskrav til testleder.

Forhandler: Pearson Assessment

Kursholder: Torunn Hovd, Møller kompetansesenter

BPVS

British Picture Vocabulary Scale (Dunn, Dunn, Whetton og Burley 1997)

British Picture Vocabulary Scale 2 (BPVS 2) er den britiske utgaven av Peabody Picture Vocabulary Test. Testen er utviklet for å måle reseptivt vokabular og består av 14 sett med 12 deloppgaver pr. sett (totalt 168 oppgaver). Testlederen sier et ord og barnet skal enten peke eller si nummeret på det bildet som best representerer ordets mening. Ordutvalget representerer bl.a. områder som handlinger, dyr, leker og følelser. Den britiske versjonen er standardisert for barn i alderen 3-15 år. Normene oppgis i prosentiler, standardskårer og aldersekvivalenser.

Forhandler: GL Assessment

Kursholder: Lise Beate Estil, Møller kompetansesenter