Revidert norsk utgave av Social Networks Noteringshefte

Den norske utgaven av kartleggingsmaterialet Social Networks ble utgitt i 2006. Trøndelag kompetansesenter har revidert den norske oversettelsen av noteringsheftet for Social Networks og nå er 2. utgave klar.

2. utgave av den norske oversettelsen av Social Networks Noteringshefte

2. utgave av den norske oversettelsen av Social Networks Noteringshefte

Første utgave av den norske oversettelsen av Social Networks ble utgitt i 2006, bestående av manual og noteringshefte. Den nye utgaven av noteringsheftet inneholder rundt 50 endringer. De gjelder kun den norske oversettelsen. De foretatte endringene er med utgangspunkt i en erfaringskonferanse om bruk av Social Networks som ble arrangert ved Trøndelag kompetansesenter i november 2008, og Trøndelag kompetansesenters egne erfaringer med bruk av materialet.

Endringene (last ned beskrivelse i PDF-fomat) omfatter tilføyelser med nye spørsmål og språklige endringer. De er gjort i overensstemmelse med rettighetshaverne i USA. Endringer i noteringsheftet har ført til behov for et par presiseringer i manualen. Disse er gjengitt bakerst i Vedlegg 2. Manualen er utover dette ikke endret og foreligger fremdeles i sin opprinnelige utgave på norsk.

2. utgave av noteringsheftet utgis som en elektronisk utgave. Det er ikke laget en papirutgave. Årsaken til dette er at vi ønsker å gjøre den nye utgivelsen så rimelig som mulig, uten ekstra kostnader for alle som har kjøpt Social Networks tidligere.

De som tidligere har kjøpt Social Networks har fått tilsendt den nye utgaven av noteringsheftet gratis pr e-post.

Eventuelle spørsmål om den reviderte utgaven rettes til seniorrådgiver Jørn Østvik ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.