Språk uten tale

I juli-nummeret av NAKUs magasin Utvikling er det laget en reportasje fra Skatval skole med fokus på ASK i skolen. Her kan vi lese om Sverre, Mats og Aksel som deltar på aktivitetsdag ute i marka sammen med sine medelever.

Sverre på forsiden av juni-utgaven av bladet Utvikling

Sverre, Mats og Aksel er hovedpersonene i boken “Trenger vi å snakke for å lære på skolen?“. I juli-nummeret av magasinet Utvikling, som utgis av NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming), kommer vi tett på elevene under en aktivitetsdag der skolen har flyttet klasserommet ut i marka.

Fra NAKUs nettsider kan du fritt laste ned bladet og lese reportasjen fra Skatval skole.