Maris kommunikasjonsbøker

Mari er ei glad jente med mye pågangsmot og har mye hun vil fortelle om. I 2007 fikk hun sin første kommunikasjonsbok. Vel to år senere har hun fått en utvidet kommunikasjonsbok som følge av at hennes kommunikasjonen har utviklet seg og utløst nye behov. Begge bøkene er tilgjengelig på ASK-loftet.

Maris andre kommunikasjonsbok har fast venstreside

Maris andre kommunikasjonsbok har fast venstreside

Mari var 8 år da den første kommunikasjonsboka ble laget. Hun har motoriske vansker, men kognitivt forstår hun mye. Språklig antar man at hun forstår det meste som blir sagt til henne. Tidligere kommuniserte hun kun ved hjelp av kroppsspråk og noen enkle tematavler med PCS-symboler. Hun var flink til å peke eller håndlede mennesker rundt seg, slik at de forstod hva hun mente. I den første boken er det brukt  pragmatiske startere etter Gayle Porters prinsipper. Boka er laget som en introduksjon for Mari slik at hun kunne bli kjent med pragmatiske startere.

Da Mari var 10 år ble den andre kommunikasjonsboken laget.Vokabularet i den første boken ble raskt for lite. Da Mari er ei jente med mye på hjertet regnet vi med at boka måtte utvides i løpet av kort tid.  Nå ser vi at Mari har begynt å lese helord, slik at boka også er supplert med korte enkle ord.

Begge kommunikasjonsbøkene kan fritt lastes ned som inspirasjon i tilvirkning av egne bøker.

Maris første kommunikasjonsbok

Maris andre kommunikasjonsbok