“Det blir bliss!”

Dette er tittelen på en masteroppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo våren 2010. Oppgaven omhandler foreldres erfaringer med valg og bruk av Bliss som alternativ og supplerende kommunikasjon.Masteroppgaven er skrevet av Rachel K.C. Steffensen. Oppgaven, som baserer seg på intervju av foreldre, avdekker særlig tre forhold i innsatsen overfor barn med behov for ASK:

  • behov for økt kunnskap om ASK i hjelpeapparatet, spesielt på lokalt plan
  • behov for økt tilgang til opplæring og ressurser for hele miljøet rundt barnet gjennom tydeligere rettighetsfastsetting
  • behov for økt innsats i forebygging og tiltak som kan motvirke en ”vent og se” holdning som tillater funksjonssårbarhet å utvikle seg til funksjonshemning

Last ned masteroppgaven Det blir bliss!.

Kilde: Universitetet i Oslo