“Tusen ting å tenke på”

Trøndelag kompetansesenter har sammen med Møller kompetansesenter produsert læreboka ”Tusen ting å tenke på”. Bokas innhold tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets kompetansemål for 1. og 2. trinn, men er forenklet og tilrettelagt for elever med kognitive utfordringer. Boka er satt sammen av illustrasjoner og grafiske tegn.

Elever med store kommunikasjonsvansker, som følge av helt eller delvis manglende tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Elever med slike utfordringer har behov for tilrettelagt opplæring som gir dem mulighet til å kommunisere funksjonelt med ulike personer og i ulike situasjoner/ aktiviteter. De vil også ha behov for å få lærestoffet de møter i skolen tilgjengelig på sitt språk.

Dette var utgangspunktet for at vi ønsket å lage en lærebok for de elevene som ikke har tilgang på trykte læremidler på sitt språk. Det er tidligere laget noen lestlettbøker for elever som bruker symbolspråket bliss, men ingen fagbøker som har andre grafiske tegn. Hver enkelt lærer som har elever som bruker grafiske tegn som sin kommunikasjonsform må derfor lage og tilpasse alle læremidlene for sine elever.

Tusen ting å tenke på – begreper og fag i kombinasjon

Boken "Tusen ting å tenke på"

Boka er satt sammen av illustrasjoner og grafiske tegn, og har ortografisk skrift til tegnene. Boka har lakkerte sider uten glans, slik at det ikke gir gjenskinn for elever med synsvansker, og den tåler fukt.

Noen barn vil finne boka spennende allerede i førskolealder, – eldre elever med lærevansker kan også benytte boka. Temaene er mer bestemmende for bruken av boka enn elevens alder.

Temaene går på tvers av flere fag og må kombineres med andre læremidler og konkreter. Det følger med lærerveiledning og en cd hvor tematavlene fra boka er tilgjengelige for utskrift. Dette er en viktig tilpasningsmulighet, da elever som benytter grafiske tegn har ulike forutsetninger for å kunne peke ut tegnene. Den vedlagte cd’en gir rom for å justere størrelse på tegnene, samt gjøre utvalg av hva man ønsker å benytte av symboler. Lærerveiledningen gir tips og råd om tilpasninger ved siden av faglige refleksjoner.

Eksempler på tema fra boka er eventyr, årstidene, farger, former, førmatematiske begreper og om kroppen. Det er totalt 39 tema i boka, med flere undertema.

Boka bidrar til å øke begreps- og språkforståelsen hos eleven. Å få tilgang til språket både visuelt og auditivt øker mulighetene for læring. Det gjelder både elever med behov for alternative kommunikasjonsformer, og elever med svak begrepsforståelse. Også elever med fremmedspråklig bakgrunn kan ha nytte av den visuelle støtten boka gir. Symbolene som benyttes for å visualisere språket i boka er lik for alle språk.

Målgruppe

Målgruppen for materialet er hovedsakelig eleven, lærere, skoleledere og foreldre. Vi håper at boka kan bidra med tips og råd for videre arbeid med tilrettelegging av materiale for denne elevgruppen.

Nytenkende samarbeid

Utviklingen av læreboka har vært et samarbeid mellom Hanne Almås fra Trøndelag kompetansesenter og Torunn Hovd fra Møller kompetansesenter. Illustratørene Kirsten og Karoline Stangvik har satt sitt preg på boka gjennom sine tydelige og forenklede illustrasjoner. Samarbeidet mellom de to fagmiljøene, som arbeider henholdsvis med alternativ og supplerende kommunikasjon og hørselsvansker, har bidratt til at boka også kommer i en egen tilpasset tegnspråkutgave. Det planlegges en multifunksjonell utgave av boka for pc. Den vil kombinere grafiske tegn og håndtegn fra norsk tegnspråk.

Prosjektene har fått økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Bestilling

Læreboka med lærerveiledning og cd kan bestilles hos Møller-Trøndelag kompetansesenters nettbutikk. Materialet koster kr. 250,-. Frakt er inkludert ved bestilling fra nettbutikken.