Kurs om tilrettelegging i skolen for barn med språkvansker

Kurset innledes med en teoretisk innføring om språkvansker hos barn. Deretter vil ulike prinsipper og mulige tilnærmingsmåter for praktisk tilrettelegging i skolen bli gjennomgått. På dette kurset skal praktisk tilrettelegging være i fokus, og deltakerne oppfordres til å komme med tanker, vurderinger og spørsmål fra sin egen praksis.

Målgruppe

Lærere, spesialpedagoger og andre som arbeider direkte med barn som har språkvansker som sin primære vanske.

Kursansvarlig

Fanny Platou, seniorrådgiver Bredtvet kompetansesenter

Fanny Platou er cand.ed./logoped og har lang erfaring fra arbeid med barn og unge med språkvansker. Hun arbeider i team for barn med spesifikke språkvansker ved Bredtvet kompetansesenter.

Påmeldingsfrist

20. september 2010

For praktisk informasjon kan kursservice kontaktes: mks-kursservice@statped.no eller på telefon: 72596511