Kurs om lek, samspill og kommunikasjon hos barn med autisme

DART og Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Sverige arrangerer kurs for personale som arbeider med barn med autismeforstyrrelser 13. oktober 2010. Påmeldingsfrist er 17. september.

Innhold

Fra kursinvitasjonen:

Under denna kursdag kommer du att få kunskap och konkreta tips på hur du kan utveckla samspel och lek hos barn med autismspektrumstörning. Bland annat tas följande upp:

  • Varför är lek så svårt för barn med autism?
  • Vilka lekar är svårare respektive lättare?
  • Hur kan vi utveckla och utnyttja imitation som ett sätt att lära?
  • Bild- och ljudstöd för att tydliggöra leken och öka kommunikation och samspel
  • Hur väcker vi lust och glädje – den viktigaste drivkraften

Invitasjon: Kurs om lek, samspill og kommunikasjon hos barn med autisme