Seminarer om afasi og kommunikasjonsbøker

DART, Afasiförbundet og Vuxenskolan i Sverige inviterer til fem seminarer i ulike byer i Sverige der temaet er afasi og bruk av kommunikasjonsbøker.  Seminarene er gratis og retter seg mot fagpersoner og personer med afasi.

Invitasjon til seminarer om afasi og kommunikasjonsbøker

På seminarene deler logopedene  Ann Anderson og Joana Kristensson sine erfaringer fra “Komm-A”-prosjektet. “Komm-A”- prosjektet har som mål å:

  • Utvikle ulike modeller for kommunikasjon bok som er lett tilgjengelig på Internett.
  • Utvikle informasjon og materiale på ASK og kommunikasjon bok til 1) logopeder i klinisk praksis 2) afasi-klubber / voksenopplæring
  • Vurdere 1) bruk / nytte av boken i a) klinisk virksomhet og b) forening / sirkel aktiviteter for personer med afasi, og 2) opplæring / materiell

Les mer om “Komm-A”-prosjektet.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet i magisteravhandlingen “Vi skulle haft en så`n från början“.

Last ned invitasjon til seminarene.