Lettlestbøker fra Damm forlag oversatt til Bliss

Bokseriene Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus fra Damm forlag ble i 2007 oversatt til Bliss. Bokseriene inneholder 18 lettlesbøker hver, i alt 36 bøker. Oversettelsene er på ny gjort tilgjengelige og kan fritt lastes ned fra ASK-loftet.

Lettlesbøkene er oversatt til Bliss av Astri Holgersen, og tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik.

Bakgrunn for prosjektet

Det er i dag en stor mangel på tilrettelagt skjønnlitteratur for barn som bruker Bliss som alternativt språk til tale- og skriftspråk. Skjønnlitteratur er sentralt for lese- og skriveopplæringen i skolen. Tilgang til god og aktuell litteratur er viktig for alle som skal lære å lese og skrive. Dette gjelder også barn som skal lære å lese og skrive Bliss.

Med utgangspunkt i Stortingsmelding

30/2004 ”Kultur for læring”, er det viktig å se betydningen av tilgang på tilrettelagte læremidler i målet om en inkluderende skole. For nåværende og framtidige brukere av Bliss på småskole- og mellomtrinnet vil tilgang på slikt materiell fremme muligheten til at lesing kan bli en selvstendig aktivitet på skolen og i hjemmet.

Skjønnlitteratur som er oversatt til Bliss vil øke mulighetene for inkludering av alle lesere ved at elever som bruker det aktuelle tegnsystemet har tilgang til samme skjønnlitteratur som de øvrige elevene, på sitt språk. Bokseriene Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus er i dag i bruk i den norske skolen.

Om Leseverkstedet

Leseverkstedet fra Damm forlag består av 18 lettlesbøker for barn som nettopp har lært å lese. Bøkene har tre vanskegrader. De gule er enklest og inneholder tekster som består av korte, lydrette ord. De blå har noe vanskeligere tekst og noen høyfrekvente ikke lydrette ord. De røde er litt mer utfordrende, men tekstene er fortsatt enkle og lettforståelige. Det er seks bøker på hvert nivå.

Bøkene er skrevet av Gunn Ballangrud og har tydelige illustrasjoner i farger. Illustrasjonene er ved Øyvind Tingleff. ISBN bokmål er 82-04-08572-9.

Heftene kan brukes sammen med Leseboka. Vi lærer å lese (ISBN 82-920-5207-0 BM /ISBN 82-920-5238-0 NYN).

Om ABC Hokus Bokus

ABC Hokus Bokus fra Damm forlag består av 18 små lesebøker med enkle øvingstekster for den som lærer seg å lese. Bokserien er systematisk oppbygd med klar progresjon etter lydmetoden (syntetisk metode). Når barna har lært ni-ti bokstaver, kan de lese de første bøkene. Serien bygges ut etter hvert som flere bokstaver læres, og i hver bok er det en forklaring til lærer/foresatt om innhold, omfang og læringsmål. Bøkene følger i stor grad samme bokstavprogram som Skjelfjords Min ABC og Inger Thorstensen Tømtes ”Skriftformingsserie”.

Lesebøkene kan brukes i stedet for en tradisjonell ABC, eller som et supplement for å utvide lesetilbudet. Teksten i bøkene gjengis både med vanlig trykt skrift og store bokstaver (versaler). Hver bok er heftet og har 16 sider, formatet 14,5 x 21 cm og illustrasjoner i farger. Serien er forfattet av Jorun.

Om Bliss-oversettelsene

Hovedhensikten med Bliss-oversettelsen er å bidra til at barn som kommuniserer med Bliss kan bruke litteratur som de andre barna i klassen bruker. Her er noen forslag til hvordan Blissteksten til lettlesbøkene kan brukes:

  • Blissteksten er skrevet som en fortløpende fortelling og kan brukes som en vanlig lesebok. Kontroller at innholdet er forstått ved aktiv bruk av snakketavla. Lettlesbøkene er små og vanskelig å bruke for de som har dårlig motorikk. Skjær opp heftene i ryggen og legg hver side i en plastlomme i A5 format, og sett sidene i en ringperm. Da varer bøkene lenge og kan tørkes av og holdes rene.
  • Blissteksten kan også klippes opp i setninger og limes over orginalteksten, eller på eget ark som legges i plastlommer.<
  • Klipp opp Bliss-setningene i enkeltsymboler og la Blissbrukeren lage setningen som passer til bildet i boka.
  • Dersom det er behov for å endre størrelsen på Blisstegnene i oversettelsen kan oversettelsen forminskes/forstørres ved bruk av kopimaskin, eller ved å endre skaleringsprosenten når Bliss-oversettelsen skrives ut på papir fra programmet Adobe Acrobat Reader på datamaskinen.
  • For øyepekere: Hver Bliss-setning kan også organiseres på en øyepeketavle.

Til hver bok i serien følger en snakketavle som inneholder standardiserte symboler. Forslag til bruk av snakketavle følger med.

Bliss-oversettelsene er gratis tilgjengelig

Bliss-oversettelsene av Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus er gratis tilgjengelig, og kan lastes ned her (Se lenkene under).

Leseverkstedet-serien

Apen Ari

Brødrene Bruse

Eseltøys

Fire seler

Fisk

Guri gris

Hanefar

Isa og Ino

Ken og vennene hans

Len og Lea

Maur

Nissen

Oksen

Reven

Tina på tur

Valpene

Ærfugl

Ål

ABC Hokus Bokus

Ari Maur

Bamse og kaka

Da Anne slo ball

Egg i farta

Emil og isen

Emma slemma

Fin fint

Fole og Fåme

Hva vil åmen?

Hvem sover her?

Mona Ramona

Musa i lua

Ni rever og ni lam

Pus og snømannen

Seline

To venner

Venner og gaver