Temabøker til Fritt Fram 3 oversatt til Bliss

Temabøkene til Aschehougs læreverk “Fritt Fram 3” ble i 2007 oversatt til Bliss. Oversettelsene er på ny gjort tilgjengelige og kan fritt lastes ned fra ASK-loftet. Med oversettelsene følger et gratis restopplag av de originale temabøkene fra Aschehoug forlag.

I samarbeid med Astri Holgersen og Skatval skole oversatte og tilrettela Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik i 2007 temabøkene 1-6 for læreverket Fritt Fram 3 fra Aschehoug forlag til Bliss. Oversettelsen var del av prosjektet “ASK i en inkluderende skole”,  et samarbeidsprosjekt mellom Skatval skole og Trøndelag kompetansesenter (nå Statped midt). Dette resulterte senere i bok-, dvd- og cd-utgivelsen “Trenger vi å snakke for å lære på skolen?“.

Temabøkene

Til læreverket Fritt Fram 3 for 3. klasse (utgitt i 2000 av Aschehoug forlag) er det utarbeidet seks temabøker som til sammen dekker hovedtemaene i grunnboka Fritt Fram 3. Temabøkene presenterer stoffet på en enklere måte enn i grunnboka, og elevene kan her utføre arbeidsoppgaver direkte i boka.

Bøkene

Temabok 1: Alle er med og bestemmer | Bestevenn med fire ben

Temabok 2: Naturen der du bor | Du og jeg og vi to

Temabok 3: Jeg – et menneske | Det var en gang

Temabok 4: Været og vi | Elver

Temabok 5: Mot ukjent land | Vi lærer om fugler | Fra fugl til fly

Temabok 6: Liv i vann | Fra frø til plante | Vi lærer om planter

Bakgrunn for prosjektet

Det er i dag en stor mangel på tilrettelagt lærestoff for barn som bruker Bliss som alternativt språk til tale- og skriftspråk. Tilgang til relevant lærestoff er sentralt for lese- og skriveopplæringen i skolen. Tilgang til god og aktuell litteratur er viktig for alle som skal lære å lese og skrive. Dette gjelder også barn som skal lære å lese og skrive Bliss.

Tilretteleggingen

Bliss-oversettelsene ble utviklet i prosjektet “ASK i en inkluderende skole”. De er tilrettelagt for bruk i opplæringen til elever ved skolen. Som følge av at tilretteleggingen har tatt utgangspunkt i individuelle behov, er det valgt å bruke Bliss-tegn med bakgrunnsfarge.

Gratis restopplag

Statped midt har gjennom avtale med Aschehoug forlag overtatt restopplaget av de originale temabøkene i trykt utgave. Interesserte som ønsker hele sett av disse temabøkene kan ta kontakt med Statped midt. Temabøkene er gratis, men mottaker vil belastes med kr 100,- for porto/forsendelse.