Sclera – Pictogram fritt tilgjengelig på nettet

Har du behov for å supplere kommunikasjonsmateriellet med flere Pictogram? Sclera er en belgisk tjeneste som tilbyr fri tilgang til over 4700 Pictgrammer.

Under den danske HIT-messen 2010 i september ble det presentert ulike nettressurser til bruk i alternativ og supplerende kommunikasjon. En av disse var Sclera. Sclera er et belgisk symbolbibliotek som består av over 4700 Pictogrammer. Alle Pictogrammene i Sclera kan fritt lastes ned og brukes til ikke-kommersielle formål.

Norske Pictogram-brukere har tilgang på i overkant av 1100 Pictogrammer.  For disse kan Sclera være en viktig ressurs for å utvide ordforrådet med nye Pictogam. Samtidig utvides stadig Sclera-biblioteket  med nye Picgtogram, slik at symbolbiblioteket øker i omfang.

Det er tre måter å bruke Sclera på:

Ved bruk av søkeord oppgis engelske søkeord. Sclera utfører deretter søk i databasen og presenterer de enkelte Pictogrammene på skjermen.

Det enkelte Pictogrammet lagres på egen datamaskin i PNG-format.

Gå til Sclera.