Temadag om ALS

“Hverdagen med ALS, utfordringer og muligheter” er tittelen på en temadag om ALS som Abilia inviterer til i Trondheim 24. november 2010. Her deltar Hans Lian som selv har ALS, samt flere andre forelesere. Temadagen er gratis og åpen for alle interesserte.

Invitasjon til Abilias temadag om ALS

Invitasjon til Abilias temadag om ALS

Temadagen er et tilbud til alle som jobber med eller kjenner til sykdommen ALS og hvilke utfordringer dette kan skape i hverdagen. Kommunikasjon blir en viktig del av denne dagen.

Målet med dagen er en utveksling av erfaring for alle involverte rundt personer med ALS. Hvilke utfordringer møtes i hverdagen og hvordan ivareta muligheter.

Påmelding

Opplysninger om påmelding står i invitasjonen.

Påmeldingsfrist: 18. november 2010

Kilde: Abilia