ISAAC-konferansen 2011

ISAAC Norge arrangerer den 10. nasjonale ISAAC-konferansen om alternativ og supplerende kommunikasjon 4.-6. april 2011. Tema for konferansen er “Funksjonell kommunikasjon for mening og deltakelse”. Fagpersoner og brukere fra inn- og utland bidrar med spennende forelesninger.

Invitasjon til ISAAC-konfeansen 2011

Konferansen avholdes ved Sundvolden hotel.

Priser

Gjelder hele konferansen (inkl overnatting og full pensjon):

  • Påmelding før 15. desember 2010: ISAAC-medlem kr 5.270,- | Ikke-medlem kr 5.770,-
  • Påmelding etter 15. desember 2010: ISAAC-medlem kr 5.770,- | Ikke-medlem kr 6.270,-

Invitasjon og påmelding

Last ned invitasjonen

Meld deg på konferansen

Følg med på ISAACs nettsider for oppdaterte opplysninger om konferansen.