Foto gratis og lovlig tilgjengelig fra internett

Sammen med grafiske tegn kan fotografier brukes til å visualisere ord og uttrykk i kommunikasjonsmateriell. Her finner du en oversikt over noen nettressurser med foto som kan lastes ned fra internett, gratis og lovlig tilgjengelig.

I utarbeidelse av kommunikasjonsmateriell kan det oppstå behov for å bruke fotografier som visuell representasjonsform for ord og uttrykk. Fotografier kan eksempelvis representere gjenstander, dyr, hendelser og lokalisasjoner. Internett gir nærmest ubegrenset tilgang på fotografier, og mange faller for fristelsen til å bruke bilder fra søk med Google eller andre søkemotorer. Men, de færreste fotografier som kan søkes opp er gjort tilgjengelig for fri bruk.

kameraNedenfor finner du en oversikt over fotobanker (søkbare databaser) med fotografier som gratis og lovlig kan brukes i kommunikasjonsmateriell. De fleste fotografiene er i høy oppløsning og av høy fototeknisk kvalitet. Vi anbefaler at du for hver fotobank leser nøye gjennom informasjonen om rettighetene til å bruke fotografiene. Noen fotografier kan ha begrensninger eller retningslinjer for hvordan de skal brukes.

DreamsTime (http://www.dreamstime.com/free-photos)

EveryStockPhoto (http://www.everystockphoto.com)

MorgueFile (http://www.morguefile.com)

StockVault (http://www.stockvault.net)

Stock.xchng (http://www.sxc.hu)