Møller og Trøndelag kompetansesenter fusjonerer

Fram til årsskriftet 2010/2011 har Trøndelag kompetansesenter stått bak ASK-loftet. Fra 1. januar 2011 er de to sentrene slått sammen til ett senter. Det nye senteret heter Møller-Trøndelag kompetansesenter. ASK-loftets nettsider drives videre.

Les mer om fusjonen og det nye senteret.