Nytt kurs med Caroline Musselwhite

2. november 2010 holdt amerikanske Caroline Musselwhite en temadag om lesing og skriving i Danmark. Temadagen ble stor suksess og som en oppfølging gjennomføres nå et nytt kurs i mai 2011 i regi av TAVSgruppen i Danmark under tittelen “AAC og Literacy Camp”.

Kurset arrangeres 4.-5. mai 2011.

Innholdet på de to dagene vil veksle mellom teori og praksis. Det vil bli mulighet for veiledning av Caroline og TAVSgruppen, for å utvikle kommunikasjons- og undervisningsmateriell. Kursdagene retter seg mot lærere og pedagoger som arbeider med spesialpedagogikk og undervisning. Kurset har plass til ca 50 deltakere. Pris for begge dager er kr 3.050, – inkl. materialer.

Detaljert informasjon og påmeldingsskjema vil bli lagt ut på TAVSgruppens nettsider i januar. Vil du vite mer, eller gjøre en bindende forhåndsregistrering for å være sikker på å få plass på kurset, kan du  sende en e-post til britta.vuk@gmail.com.