Invitasjon til AKKtiv KomIgang – kurslederkurs

Habiliteringsenteret ved Sykehuset i Vestfold inviterer til kurslederkurs for fagpersoner som skal lede AKKtiv KomIgang kurs for foreldre til barn med kommunikasjonsvansker. Kurset har ennå noen ledige plasser.

Kurset finner sted 19. og 20. januar 2011 ved Habiliteringssenteret i Vestfold i Tønsberg.

Kurslederkurset inneholder både forelesninger og praktiske øvelser.

  • Aktuell forskning vedrørende kommunikasjonsutvikling, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og tidligintervensjon.
  • Kursmomenter og kursmateriell til KomIgang – kurset.
  • Øvelse i å formidle kunnskap i gruppe, lede samtale og gruppeprosess.

Les invitasjonen for mer informasjon om kurset.

Kursledere er ergoterapispesialist Tone Mjøen, spes.ped/logoped Lise Aaslund og ergoterapeut Ina S Jensen

Påmeldingsfrist er 12. januar 2011.

Påmelding og evt spørsmål om kurset rettes til Tone Mjøen (tone.mjoen@siv.no / 33 30 82 55) eller Ina S Jensen (ina.sandmo.jensen@siv.no / 33 30 82 42).