Nye studier i alternativ og supplerende kommunikasjon

Høgskolen i Vestfold tilbyr nye studier gjennom ASK1 og ASK2 fra høsten 2011. ASK-studiet gir en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som helt eller delvis mangler tale. Studiene er nettbaserte med seks helgesamlinger.

Last ned informasjonsfolderLast ned informasjonsfolder om ASK-studiene.