MegaBee – elektronisk øyepeketavle

MegaBee er en nyvinning for personer som kommuniserer med blikket og som har behov for en øyepeketavle. Hjelpemiddelet kan forenkle og effektivisere kommunikasjon som baseres på bokstavering, men kan med tilpasning også brukes sammen med grafiske tegn eller foto.

MegaBee elektronisk øyepeketavle

MegaBee elektronisk øyepeketavle

Hjelpemiddelet er utviklet i Storbritannia spesielt med tanke på personer med Locked-in syndrom, men kan være nyttig også for personer der det er andre årsaker til kommunikasjonsvanskene.

Området for utpeking er delt inn i seks grupper (en gruppe i hvert hjørne, en gruppe i midten over lesevinduet og en gruppe i midten under lesevinduet). Hver gruppe har egen bakgrunnsfarge (blå, gul, hvit, grønn, sort eller rød). Gruppene består bokstaver og tall som innenfor hver gruppe er skrevet i ulike farger.

På siden av øyepeketavlen som er vendt mot kommunikasjonspartneren er det fargede knapper for hhv hver av de seks gruppene. I tillegg er det knapper for å endre bokstav, slette bokstav og for å sette inn ordskiller. Under lesevinduet er det på begge sider av øyepeketavlen et display som viser bokstavene / ordene som er skrevet. Dette gjør samtalen enklere for både bruker og hjelper.

Her er et eksempel på praktisk bruk av MegaBee når bruker skal bokstavere et ord:

  1. Bruker ser mot gruppen der ønsket bokstav er plassert.
  2. Kommunikasjonspartneren trykker på knappen som samsvarer med fargen til gruppen som er valgt.
  3. Bruker ser mot gruppen som har samme bakgrunnsfarge som den ønskede bokstaven
  4. Kommunikasjonspartneren trykker på knappen som samsvarer med fargen til gruppen som er valgt.
  5. Den ønskede bokstaven vises i displayet under lesevinduet
  6. Punktene A – E gjentas inntil ordet er ferdig skrevet.

Den norske forhandleren har fornorsket MegaBee slik at den kan skrive bokstavene Æ, Ø og Å.

Møller-Trøndelag kompetansesenter har for tiden MegaBee til utprøving i en brukersak. Kanskje kommer vi tilbake med beskrivelser av erfaringer fra denne utprøvingen etter en tid. MegaBee er kommet så smått i bruk også i andre deler av landet.

Se en demonstrasjon av MegaBee.

Se en demonstrasjon på hvordan MegaBee betjenes av kommunikasjonspartner.

MegaBee forhandles i Norge av NorMedia.