Hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov?

Dette spørsmålet stilles i en prosjektoppgave fra ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold. Prosjektet beskriver erfaringer med hvordan det er mulig å legge til rette for kommunikasjon ut over grunnleggende behov hos voksne med et kommunalt dagtilbud.

Prosjektoppgaven "Hverdagskommunikasjon – hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov?"

"Hverdagskommunikasjon – hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov?"

Kristin Hage, Pål Tore Bonesmo og Odd Helge Winje har i fellesskap skrevet prosjektoppgaven. De var del av det første kullet som gjennomførte ASK-studiet med fysiske samlinger i Trondheim i 2010.

Prosjektoppgaven tar utgangspunkt i et dagtilbud til voksne personer med behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer. Gjennom dagtilbudet samles personene til såkalte ASK-møter der brukerne skal delta med egne saker og meninger, og det langsiktige målet er at gruppen skal styre møtet mest mulig selv. Brukerne får mulighet til å styre agendaen for møtet. Det skal være deres saker og meningsytringer som skal gi innhold på møtet.

Oppgaven beskriver tilrettelegging for gjennomføring av møtene og gir refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer som er gjort i løpet av perioden.

Vi ser at brukerne har hatt positiv utvikling med å gjennomføre ASK-møtet mest mulig selvstendig. På videofilmene ser vi at de viser interesse og engasjement og melder seg som møteleder. Brukerne tar flere initiativ og sakene omhandler tema ut over grunnleggende behov. Det har blitt lagt en fast og tydelig struktur på møtet noe som gir forutsigbarhet for brukerne.

Last ned prosjektoppgaven “Hverdagskommunikasjon – hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov?