Kjenner du historien?

Kjenner du de viktige hendelsene og opplevelsene i et menneskes liv? Dette prøver Møller-Trøndelag kompetansesenter å gi et redskap til og inviterer til fagdag om livshistorier på Røstad i Levanger den 26. mai 2011. Kirsten Steenfatt og Finn Steenfatt Thomsen fra Danmark foreleser under tittelen “Livshistorien som narrativt dokument“.

Fagdag om livhistorier

Fagdag om livhistorier

Livshistorien som narrativt dokument – redskap og metode i det spesialpedagogiske feltet” er tittelen på en spennende fagdag om livshistorier. Å arbeide med livshistorier i møte med foreldrene kan være en måte å utvide fagligheten på. Begrepet “livshistorie” blir utvidet og får nye betydninger i samspill med familiene. Synergien som oppstår i møtet mellom foreldre og fagfolk utvider den faglige og relasjonelle oppfatningen av den profesjonelle rollen som veileder.

Narrative perspektiver og reflekterende prosesser er utviklet innenfor familieterapi, men kan også brukes i pedagogikk. Personlige fortellinger er en hjørnestein i den narrative tradisjonen, hvor elever presenterer seg selv og sine interesser og relasjoner. Historier skaper gjenkjennelse og vekker andre lignende historier til live. Historiene blir en måte å kommunisere nye assosiasjoner, bilder og perspektiver. På den måten utvikles både lytteposisjoner og fortellerkompetanse.

Til å fortelle om livshistorier som redskap og metode har vi fått Kirsten Steenfatt og Finn Steenfatt Thomsen fra Danmark. På fagdagen knyttes livshistorier til spesialpedagogisk arbeid i barnehage, skole og hjem. Vi håper likevel personer fra andre fagfelt eller områder der livshistorier kan ha relevant også kan finne interesse i å delta på fagdagen.

Målgruppe for fagdagen er foreldre/pårørende og fagpersoner som ønsker å finne ut hvordan livshistorier med viktige hendelser og opplevelser i et menneskes liv kan brukes for å gjøre det pedagogiske arbeidet mer utfyllende.

Deltakeravgift

kr 700,- (inkl lunsj).

Påmelding

Fagdagen har elektronisk påmelding. Klikk her for å melde deg på.

Påmelding innen 12. mai 2011.

Program

Registrering 0900 – 0930

Forelesning 0930 – 1600

Pause 1045 – 1100

Lunsj 1200 – 1300

Pause 1345 – 1415

Pause 1500 – 1515

Vel hjem 1600

Invitasjon

Invitasjon til fagdag om livshistorier.

Spørsmål om fagdagen rettes til Herlaug Hjelmbrekke eller Jørn Østvik, telefon 72 59 65 00.