“Hvorfor sier du det?”

Dette er tittelen på vårkonferansen som arrangeres 5. mai 2011 om alternativ og supplerende kommunikasjon i Trondheim. Konferansen retter oppmerksomheten mot dialog med mennesker som kommuniserer med alternative uttrykksformer, og er et tverretatlig samarbeid mellom Trondheim kommune, NAV, Helse Midt-Norge og Statped.

Program for konferansen "Hvorfor sier du det?"

Program for konferansen "Hvorfor sier du det?"

Faglig ansvarlig for konferansen er Etat for voksenopplæring og PPT for voksne i Trondheim kommune, NAV Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag, Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag og Møller-Trøndelag kompetansesenter. Konferansen finner sted på Møller-Trøndelag kompetansesenter på Heimdal.

Målgruppe for konferansen er personer som privat eller i sitt arbeid samhandler med mennesker med språkvansker, eller som har interesse for alternative og supplerende kommunikasjonshjelpemidler.

Påmelding

Forlenget påmeldingsfrist til 21. april 2011

Konferansen har elektronisk påmelding.

Klikk her for å melde deg på.