Jørgens snakkebok

Jørgen var 8 år da denne boka ble laget. Jørgen har autisme og bruker en god del håndtegn i tillegg til denne grafiske snakkeboka. Språklig antar man at han forstår mye av det som blir sagt til ham. Han har til nå kommunisert ved hjelp av kroppsspråk, gester, lyder, noen ord og med håndtegn.

Jørgens snakkebok

Jørgens snakkebok

Denne boka var den forsiktige starten da vi skulle begynne. De voksne rundt ham var skeptiske til å lage en for stor bok til ham, men de så raskt at boka måtte utvides betraktelig.

Dette er han første snakkebok. I tillegg til boka er det laget en veggversjon av de mest brukte symbolene, samt håndtegnene som var i bruk. Dette etter ønske fra pedagogene i skolen. Snakkeboka er tilgjengelig for Jørgen hele tiden.

Jørgens snakkebok er utarbeidet av Hanne Ålmås, seniorrådgiver ved Møller – Trøndelag kompetansesenter.

Snakkeboka er laget i dataprogrammet Programsnekker kan lastes ned som ZIP-fil her. For å installere kommunikajonsboken, bruk følgende framgangsmåte:

  • Lagre ZIP-filen på din datamaskin
  • Pakk ut filene i ZIP-filene i en egen mappe
  • Fra denne mappen, kjør programmet INSTALL6.EXE
  • Kommunikasjonsboken er nå installert på din maskin.