Temadager med Emmy Kjelman

23.-24. mai 2011 arrangeres temadager med Emmy Kjelman fra Danmark. Sentrale tema for dagene er hvordan legge til rette for rask og effektiv kommunikasjon, hvordan lage gode kommunikasjonsbøker og hvordan bygge opp effektive kommunikasjonsoppsett på dataskjerm. Temadagene arrangeres av Abilia.

Invitasjon til temadager med Emmy Kjelman

Invitasjon til temadager med Emmy Kjelman

Emmy Kjelman er ergoterapeut og har lang erfaring i å lage kommunikasjonsoppsett med Boardmaker og Programsnekker. Hun har hospitert hos Gayle Porter i Australia, og vært med å oversette teoriboken PODD. Emmy har forelest både på nasjonale og internasjonale ISAAC-konferanser. Emmy snakker tydelig dansk.

I løpet av de to dagene vil bl a følgende tas opp:

  • Litt grunnleggende om kommunikasjon og ASK – viktig at ASK-hjelpemidler er noe vi bruker sammen!
  • PODD-prinsippene
  • Praktiske eksempler på løsninger/case
  • Implementering – om at oppnå eierskap til en kommunikasjonsløsning hos brukeren og hos omgivelsene

For mer informasjon om innhold og påmelding, last ned invitasjonen.