Når øynene mestrer

Trygve er i slutten av 40-årene. Etter hjerneslag har han endelig fått en øyepeketavle han kan kommunisere med personer rundt seg. Sammen med Møller-Trøndelag kompetansesenter og andre samarbeidspartnere, har Trygve vært med på å lage tavla.

Etter hjerneslaget har Trygve blitt avhengig av blikk og hodebevegelser for å gjøre seg forstått. Bare øynene og delvis hodet har han kontroll over. Resten av kroppen lystrer ikke, og han er fanget i en tilstand som ligner Locked-in syndrom. Trygve forstår som de fleste andre mennesker og en utfordring for hjelperne rundt er å redusere gapet mellom hans evne til å forstå og ønsket om å kommunisere, og mulighetene til å uttrykke seg. For Trygve handler dette om å få et uttrykksmiddel som kan gi han en alternativ språkform til tale.

I tiden etter hjerneslaget fikk han først en enkel bokstavtavle for øyepeking der han kunne stave ord, bokstav for bokstav. Denne bokstavtavlen var en “standardtavle” og var utformet lik tavlene som mange andre bruker til bokstavering, med hvit bakgrunn og ulike fargefelt for hver bokstavgruppe.

Trygves bokstavtavle

Trygves bokstavtavle

Den første bokstavtalen ble ikke hensiktsmessig å bruke. Trygve er sterkt følsom for lys og har behov for å se lys tekst på mørk bakgrunn. Det måtte lages en ny bokstavtavle som kunne erstatte den første, og i flerfaglig samarbeid med synspedagoger, øyelege og kommunalt ansatte ble den nye bokstavtavlen utformet. I utformingen av tavlen ble det lagt vekt på mørk bakgrunn for å dempe lysintensiteten, bruk av lyse bokstaver for å gi god kontrast mot bakgrunnen, og en skriftstørrelse på 24 punkter for å gi lesbarhet.

Den nye bokstavtavlen ble tatt i bruk og ble raskt funksjonell for Trygve i daglige kommunikasjon med nærpersoner. Kort tid etter at bokstavtavlen var ferdig ble det ganske klart at Trygve hadde behov for mer enn bare muligheten til å stave bokstaver og ord. Ulike løsninger ble diskutert og en flersidet øyepeketavle ble valgt som ny kommunikasjonsløsning. Den flersidede øyepeketavlen består av en forside med ulike temaer samt noen direkte utsagn. Til hvert tema er det utformet en egen side med relevante ord for det temaet. Noen faste fraser er lagt inn på alle sidene. Disse er “FEIL”, “NY SETNING”, “VIS FORSIDEN”, “VIL SPØRRE OM NOE” OG “BRUK BOKSTAVTAVLEN”. I den flersidede øyepeketavlen er den nye bokstavtavlen lagt inn slik at den er integrert i denne kommunikasjonsløsningen.

Trygves fleresidede øyepeketavle

Trygves fleresidede øyepeketavle

Utformingen av den flersidede øyepeketavlen har tatt utgangspunkt i de samme prinsippene som ble brukt i utformingen av den nye bokstavtavlen. Innholdet i tavlen ble utformet gjennom to arbeidsmøter der Trygve deltok som den viktigste drøftingspartneren. I dette arbeidet ble en del tips hentet fra Liv Stabell Kuløs prosjektrapport “ALS/LIS og kommunikasjon” fra 2003. Øyepeketavlen er nå tatt i bruk.

 

Parallelt med utvikling av den flersidede øyepeketavlen ble den elektroniske bokstavtavlen MegaBee prøvd ut. Les mer om MegaBee her. Denne har vist seg svært funksjonell for både Trygve og hjelperne rundt ham. Kommunikasjonen kan skje raskere enn ved bruk av den manuelle bokstavtavlen. I prinsippet brukes MegaBee på samme måte som den manuelle bokstavtavlen, men hver bokstav som staves blir synlig i et display under “lesevinduet”. Dersom Trygve staven en setning vil hele setningen vises i displayet. Dette bidrar til at hjelperen kan ha full oppmerksomhet på Trygve under kommunikasjonen, til forskjell fra bruk av den manuelle bokstavtavlen da hjelper gjerne må notere bokstav for bokstav ned på papir.

MegaBee elektronisk øyepeketavle

MegaBee elektronisk øyepeketavle

Se også filmen “At tale med øjnene” , historien om øyestyring for en dansk mann med ALS.

Last ned Trygves flersidede øyepeketavle

Last ned PDF Last ned Powerpoint

Kontaktperson: Seniorrådgiverne Jørn Østvik og Olav Skogseth, Møller-Trøndelag kompetansesenter