Siste runde med Oslo-seminarene

I perioden mars 2012 – mars 2013 gjennomføres kursrekken “Oslo-seminarene om alternativ og supplerende kommunikasjon” for siste gang. Ansvarlig for kursrekken er professor Stephen von Tetzchner ved Universitetet  Oslo.

Les mer