Inkludering i en ulvetid

Torshovseminarene 2011 arrangeres 15.-16. september 2011. Temaet er “Elever med utviklingshemming i skolen – en ressurs eller belastning?”. Påmeldingsfrist er 15. juni 2011.

Program for Torshovseminarene 2011

Program for Torshovseminarene 2011

Blant mange spennende bidrag finner vi bl a Skatval skole som har forelesning om elever med behov for ASK som ressurs i en inkluderende skole.