Introduksjonskurs om PODD

29. september 2011 arrangeres en introduksjonsdag til bruk av pragmatisk organiserte dynamiske display i Tønsberg med Gayle Porter og Lee Withall. Påmeldingsfrist 31. august 2011.

Invitasjon til PODD-kurs i september 2011

Invitasjon til PODD-kurs i september 2011

Habiliteringstjenesten for barn i Vestfold er arrangør av kurset.

Formålet med kurset er å gi lærere/pedagoger, støttepersonale, foreldre og andre samtalepartnere informasjon, kunnskap og strategier slik at de mer effektivt og bedre kan inngå i samhandling med barn som er i ferd med å lære å bruke PODD-kommunikasjonsbøker og å lære dem å bruke bøkene.

Tid: torsdag 29. september 2011, kl. 8.30—16.30

Sted: Det store Auditoriet på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Pris: NOK 750,-, som inkluderer kursmaterialer, samt servering i løpet av kursdagen.

Påmeldingsfrist: 31. august 2011 på www.nettilmeldinger.dk/podd

Maks deltakerantall er 100. Det vil bli gitt beskjed om plass på kurset senest 7. september.