Fagdag “Trenger vi å snakke…?”

14. september 2011 arrangerer Møller-Trøndelag kompetansesenter fagdag under tittelen “Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”. Fagdagen har utgangspunkt i boka med samme navn som kom ut i 2010. Boken beskriver skolehverdagen til tre elever som helt eller delvis mangler funksjonelt talespråk ved Skatval skole.

Trenger vi å snakke for å lære på skolen?

Boken "Trenger vi å snakke for å lære på skolen?"

Dagen vil gi innsikt i viktig prinsipper, grunntanker og verdier omkring inkludering og skolekultur generelt, og muligheter for deltakelse, kommunikasjon og læring spesielt. Det gis eksempler på pedagogisk praksis for elever uten funksjonelt talespråk i en inkluderende skole for alle, og hvordan språkmiljøet støtter opp om elevenes faglige og sosiale deltakelse og utvikling.

Eksempler på læremidler utviklet og tilpasset for elevene presenteres. De praktiske eksemplene settes i en faglig ramme med utgangspunkt i Kunnskapsløftets læreplaner for grunnskolen. Sammen med forståelse av den enkelte elevens behov og forutsetninger, og en aktiv utvikling av skolekulturen gjennom tydeliggjøring av grunnverdier, danner dette utgangspunkt for tilrettelegging og organisering av opplæringen for elevene.

Forelesere er seniorrådgiverne Hanne Almås og Jørn Østvik ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Tidspunkt

14. september kl 1000 – 1600

Sted

Møller-Trøndelag kompetansesenter, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Rom: Amfi

Pris og påmelding

Pris inkl kaffe og lunsj kr 300,-.

Pris inkl kaffe, lunsj og bok m/dvd og læremidler kr 500,-.

Elektronisk påmelding hos kursguiden.no innen 30. august 2011.

Les mer om boken “Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”.

Last ned invitasjonen