Planlegger du utdanning i ASK?

Til høsten starter ASK-studiet modul 1 og 2 ved Høgskolen i Vestfold opp igjen. Da har du muligheten til å begynne på det eneste studietilbudet i alternativ og supplerende kommunikasjon i Norge.

Informasjonsark om ASK-studiet

Informasjonsark om ASK-studiet

Studiet er tverrfaglig og passer for forskjellige yrkesgrupper med ulik bakgrunn og erfaring: Lærere, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Les mer om ASK1 og ASK2.

Informasjonsark om ASK-studiet