Skatval skole viser vei

Ved Skatval skole går det tre elever med nedsatt talespråk, og som derfor er avhengig av alternativ og supplerende kommunikasjon. Måten skolen har håndtert utfordringene knyttet til disse elevene på, har gjort Skatval til en foregangsskole. Nå skal andre skoler over hele landet få nyte godt av arbeidet skolen har nedlagt.

Faksimiile fra Stjørdalens Blad 26. mai 2009

Skatval skole er en foregangsskole når det gjelder å legge undervisningen til rette for barn med nedsatt talespråk. Nylig ble skolens arbeid omtalt i Stjørdalens Blad (26. mai 2009). Faksimile fra Stjørdalens Blad kan lastes ned her.

Fra det såkalte Skatval-prosjektet, som ble gjennomført i perioden 2005-2007 og som besto av fem delprosjekt med fokus på bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i en skole for alle, har det sprunget ut et nytt prosjekt som skal dokumentere erfaringer og kunnskap ved Skatval skole i Stjørdal kommune. Skolen har på forbilledlig vis tatt sin verdiforankring på alvor og skapt en inkluderende skole. Trøndelag kompetansesenter har fulgt skolen og stått i nært samarbeid med skoleledelsen og pedagogisk personell gjennom flere år.

Trøndelag  kompetansesenter har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til å utarbeide en DVD der målsettingen er å rette fokus på hvordan tydelig skoleledelse og forankring av grunnleggende verdier gir praktiske og pedagogiske konsekvenser i skolehverdagen for ansatte og elever. Det skal i tillegg utarbeides en bok som vil gi mange praktiske eksempler på tilrettelegging av læremidler tilpasset elever med behov for ASK ved Skatval skole. Arbeidet skjer i nært samarbeid med skolen. Bok og DVD skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2009 og vil da kunne bestilles fra Trøndelag kompetansesenter.