Mads sin snakkebok

Denne kommunikasjonsboka er laget til Mads, en gutt på 12 år. Dette er hans første kommunikasjonsbok. Mads er en aktiv bruker av tegn-til-tale, og har et stort ordforråd.

Mads forstår det meste av det andre sier til ham. Han er glad i kommunikasjonsboka si, og peker greit ut symboler og bilder i den størrelsen symbolene i boka har her. Han kombinerer symbolene i boka med håndtegn og tale/lyder. I boka er det hovedsakelig brukt PCS-symboler. Enkelte ord er representert med WLS-symboler der dette gir den beste uttrykksformen for Mads.

Side fra Mads sin snakkebok

Side fra Mads sin snakkebok

Venstre-sidene har faste symboler som går igjen på alle sidene. Det er også et ledig felt til å skrive inn nye ord, samt ord knyttet til hvert enkelt tema. Høyre sidene inneholder vokabularet knyttet til hvert enkelt tema.

Boka er laget i Programsnekker og laminert. Arkfanene er laget separat og tapes på før laminering. For å lette orienteringen i boka for kommunikasjonspartnerne er alle sidene nummeret.

Kommunikasjonsboka er laget av Hanne Almås, seniorrådgiver ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Last ned snakkeboka i PDF-format Last ned snakkeboka i Programsnekker-format