Språklig bevissthet

Møller-Trøndelag kompetansesenter frigir et hefte som er laget for å arbeide med språklig bevissthet med særlig vekt på barn som bruker grafiske tegn.

Materialet er laget for barn som benytter grafisk kommunikasjon som støtte eller alternativ til egen språkutvikling. Materialet vil være anvendbart også for barn med ordinær språkutvikling, og vil falle naturlig inn både i barnehage og i ordinær undervisning i skolen. Det er her brukt en kombinasjon av PCS-symboler og fotografi for å visualisere ordene man skal lytte ut. Vokabularet er primært sortert for å kunne lytte ut førstelyd, men det skulle være fullt mulig også å bruke til å lytte etter lyder inne i ord eller sistelyd.

Om man skriver ut tavlen for den lyden man jobber med, kan denne greit tas med både i lyttekrok eller på tur i skogen. Laminer, og man sikrer seg et mer slitesterkt materiale.

Eksempel fra materiellet

Eksempel fra materiellet

Materialet vil også være en fin måte å ”leke inn” nye symboler på, f.eks gjennom lottospill. Skriv ut to eksemplarer, klipp opp den ene, og vips så har man et lottospill.

Det har dessverre ikke lyktes meg å dekke bokstavene W og Z.

Materialet er laget i Boardmaker og for dem som eventuelt ønsker å endre på oppsettet vil man kunne motta originale Boardmaker-filer ved å ta kontakt med Hanne Almås ved Statped midt.

Last ned materialet (PDF)