Førmatematiske begrep, former, tall og mengder

Mange barn med behov for alternativ eller støttende kommunikasjon strever med å tilegne seg grunnleggende matematiske ferdigheter. Noen av disse barna mangler rett og slett erfaring med å bruke begrepene i praksis.

En liten bok om førmatematiske begrep

En liten bok om førmatematiske begrep

Vi har derfor laget en liten bok med noen førmatematiske begreper. De grafiske tegnene bør brukes sammen med konkreter, leker og aktiviteter i kombinasjon med tegnene. Dette er bare en liten smakebit på området, men tenkes å være til inspirasjon for videreutvikling.

De grafiske tegnene i boka er PCS-symboler hentet fra programmet Boardmaker.

Last ned materialet (PDF)