Lese- og skriveoppgaver for InPrint

For dataprogrammet InPrint er det utarbeidet lese- og skrivetreningsoppgaver med grafiske tegn av typen WLS. Materialet er fritt tilgjengelig.

Lese- og skriveoppgaver for InPrint

Lese- og skriveoppgaver for InPrint

Pakken med lese-og skrivetreningsoppgaver inneholder mer enn 200 arbeidsark som går ut på å gjenkjenne bokstaver og ord, finne ord som passer til bildet, skrive ord og lage setninger. Det er i alt 11 forskjellige oppgavetyper. Oppgavene er laget med hjelp av spesialpedagog Tone Sørlle i Larvik og distribueres av Normedia.

Oppgavearkene inneholder instruksjoner med grafiske tegn.

Tavlene krever InPrint, og du kan dele tavler med andre som har InPrint, men det er ikke lov å gi utskrifter til andre som ikke har programmet. Symbolene er beskyttet ved copyright Widgit Ltd.

NorMedia har gjort tilgjengelig også andre tilleggsfiler for InPrint:

  • Setningsbygging og mal for timeplan
  • Matematikk
  • Maler til Språkpussel

Kilde: NorMedia

Les mer om WLS

 

Gå til nedlastningssiden