Forelesning med Hillary Johnson

ISAAC Norge arrangerer en forelesning med Hillary Johnson fra Australia den 13. september i Oslo. Hun foreleser under temaet “Samhandling med voksne med utviklingshemming som har begrenset symbolstøttet kommunikasjon. Hvilke prosesser understøtter bygging av positive relasjoner?

Les mer