Kurs i Karlstadmodellen

Kompetansesentrene Sørlandet, Møller og Trøndelag arrangerer kurs i Karlstad-modellen 27.-28. oktober 2010. Tittelen på kurset er ”Karlstadmodellen–fra informasjon til inspirasjon”. Påmeldingsfrist er 20. oktober 2010.

Kursholdere er Kirstin Bergemog Monica Ingemarssoner som begge sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen. De er logopeder og arbeider som seniorrådgivere ved Sørlandet kompetansesenter.

Les mer om kurset

Invitasjon til kurset

Les mer om kurset på Møller kompetansesenters nettside

Se også artikkelen Språktrening i det daglige liv (kilde: statped.no) og Karlstadmodellens nettsted.