www.2-tusen.no

Et nytt nettsted er nå utviklet av Møller-Trøndelag kompetansesenter. Et gratis, digitalt læremiddel for å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år.

Hovedmålgrupper er barn som har tegnspråk som ett av sine språk, barn som benytter grafiske tegn som følge av manglende talespråk, og barn med forsinket språkutvikling. Læremiddelet er med norsk tegnspråk, og grafiske tegn (SymbolStix). Begge versjonene er med norsk tale. Læremiddelet har støtte for bryterstyring.

2-Tusen består av temabøkene Tusen tegn å tenke på (tegn fra norsk tegnspråk) og Tusen ting å tenke på (grafiske tegn), opplesning av eventyr, samt oppgaver knyttet til ulike temaer i bøkene. Teamene i bøkene passer både til førskolen og til flere fag i grunnskolen (1- 4. trinn).

Prøv 2-Tusen
2-Tusen har støtte for bryterstyring

2-Tusen har støtte for bryterstyring

2-Tusen - Eksempel på temaside med tegnspråk, og med grafiske tegn

Eksempel på temaside med tegnspråk

 

2-Tusen - Eksempel på temaside med grafiske tegn

Eksempel på temaside med grafiske tegn

 

2-Tusen - Eventyr med tegnspråk

Eventyr med tegnspråk

 

2-Tusen - Eventyr med grafiske tegn

Eventyr med grafiske tegn