En sangbok med PCS

Dette er et lite eksempel på hvordan symboler kan brukes for å visualisere sanger. Sangboken er laget med PCS-symboler.

Trøndelag kompetansesenter arbeider med tilrettelegging av kommunikasjon for mennesker som mangler eller som ikke har et forståelig talespråk. Som en naturlig del av tilretteleggingen for kommunikasjonsmuligheter, hører også læremidler for aktiv deltakelse sammen med andre mennesker.

Mange års erfaring og nyere forskning, viser samtidig at læremidlene som er tilvirket for barn med behov for alternativ eller supplerende kommunikasjon også kan gi en god støtte til talende barn. Å bruke disse visualiserte sangene i et fellesskap med snakkende barn og voksne, sammen med de barna som eventuelt trenger denne tilretteleggingen, vil derfor være en naturlig måte i bruke materialet på.

Sangbok med symboler